NEDEN ÇELİK?
Çelik taşıyıcıyla inşa edilen yapılar, değişik zamanlarda değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayabilir. Doğru tasarlanmak şartı ile çelik yapılara yatay ve dikey ekler yapılması, yeni kat çıkılması, belirli bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek başka bir yere taşınması ve tekrar monte edilmesi mümkündür.

Çelik iskeletin 80-100 yıl arasında değişen ömrü, belirli yenilemelerle daha da uzatılabildiği gibi, hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı, yenilenmesi veya güçlendirilmesi çeliğin tüm işlev ve sağlamlığına yeniden kavuşmasını sağlar.

Çelik diğer yapı malzemelerinin ya hiç sahip olmadıkları ya da düşük düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir.

Teknik Avantajlar
- Homojen ve izotrop bir malzemedir. Üretimi sıkı ve sürekli denetim altında olduğundan güvenlidir.
- Yüksek mukavemetli bir malzemedir, öz ağırlığının taşıdığı yüke oranı çok küçüktür; diğer bir deyişle hafiftir. Birçok başka malzeme, kendi öz ağırlığını taşırken bir miktar yararlı yük taşıyabilir. Çeliğin kendi ağırlığı ön hesaplarda ihmal bile edilebilmektedir.
- Çeliğin elastiklik modülü diğer yapı malzemelerine kıyasla çok yüksektir. (Betonarmeye göre 11 kat) Bu da stabilite sorunlarına, dinamik yüklere, titreşimlere uygun davranış anlamını taşır.
- Çelik, sünek (duktil) bir malzemedir. Büyük bir şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır. (Betonarmeye göre 18 kat daha fazla) Bu, beklenmeyen olağan dışı yük durumlarında çok etkili bir niteliktir.
- Çelik taşıyıcı elemanlar fabrika ortamında işlendiklerinden, şantiyedeki montaj, hava koşullarından büyük ölçüde bağımsızdır; Bu da yapım süresini kısaltır.
- Çelik yapı elemanlarında değişiklik ve takviye olanağı vardır. Ayrıca sökülüp yeniden kullanılabilirler.
- Çelik yapı elemanları, yerlerine monte edildikleri anda tam yükle çalışırlar. Kuruma, donma süresi söz konusu değildir. Yapım Süresi kısadır.
- Çelik yapıda uygun planlama ile kalıplama, iskele kurulumu yapılmadan inşaat mümkündür.

Estetik Avantajlar
- Tasarımcılar için değişik çözüm olanakları sağlayan çelik, kullanım açısından da ferah işlevsel alanlar inşa edilmesi için uygun bir yapı malzemesidir. Uluslararası düzeyde ödüllere layık görülen yapıların büyük bir bölümünün çelik taşıyıcı sistem ile inşa edilir olmaları tesadüf değildir.

Ekonomik Avantajlar
- Ayrıca küçük kesitlerde geniş çalışma ortamının açılabilmesi, tasarımcılara büyük rahatlık sunar. ÖLMEZ ÇELİK, sizler için çeliği kullanarak uzun ömürlü yenilenmesi kolay, kullanımı esnek mekanlar sunar.Kullanım alanları

* Büyük açıklıkların kolonsuz aşılması
* Temel zemini zayıf nitelikli yapılar
* Deprem bölgelerindeki yapılar
* Taşıyıcı sistemleri özellik gösteren yapılar
* Endüstriyel Yapılar
* Portatif Yapılar

Nedenleri

* Hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek çelme mukavemeti,
* Hafiflik, süneklik takviye olanakları,
* Hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek elastiklik modülü, süneklik,
* Yüksek çelme mukavemeti,
* Hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek elastiklik modülü takviye olanağı,
* Hafiflik, sökülebilir ve taşınabilir olması

Kullanım Kolaylıkları

- Depreme dayanıklıdır
- Şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır
- Ekonomiktir
- Zayıf (Problemli), zeminler üzerinde inşa edilebilir
- Projesiz, üretimi ve montajı yapılamaz. Kalifiye eleman gerektirir
- Kalitesi, güvenilirliği yapı ömrü süresince kolayca kontrol edilebilir
- Bakım gerektirmez
- Ekonomik ömrü 80-100 yıldır
- Amortisman değeri yüksektir
- Deprem sonra deforme olması halinde, sadece deforme olan parçalar değiştirilerek yapı ömrüne devam edilebilir
- Hızlı üretim ve montaj olanağı vardır
- Daha fazla kullanım alanı sağlar
- İkinci el değeri yüksektir
 
 
Pro WEB